Dyfuzja pary

Dyfuzja pary może uszkodzić głowice belek stropów z belkami drewnianymi. Dlatego należy wziąć pod uwagę rozkład temperatury pomiędzy pustą i zajętą kondygnacją budynku.