Dyfuzja pary

Dyfuzja pary nie stanowi żadnego problemu dla stropów zamieszkanych,jeśli temperatura  jest taka sama po obu stronach  konstrukcji. Inaczej wygląda sytuacja w wypadku stropów zamieszkanych  w bydynkach z nieizolowanym dachem lub nad piwnicą. Wówczas potrzebny jest  certyfikat zgodnie z normą  DIN 4108-4.  W celu przedstawienia  procesów zachodzących w materiałach potrzebna jest transparentna wizualizacja trójwymiarowa. Jest to dla nas możliwe technologicznie dzięki ścisłej współpracy  z Instytutem  Klimatologii Urbanistycznej  Politechniki Drezdeńskiej.  Właśnie także w  systemach  izloacji wewnętrznej w wypadku starszych stropów drewnianych głowica belki stanowi mostek przewodzenia ciepła i dyfuzji. Wbrew powszechnie panującej opinii okazuje się, że  elementy budowlane otwarte dyfuzyjnie stanowią zdecydowanie lepsze rozwiązanie dla paroizolacji.   Ze względu na  różnorodność oddziałujących  parametrów każdy obiekt  należy  traktować  oddzielnie.

Temperaturfeld am 11. März mit Calciumsilikatdämmung im Zwischendeckenbereich (Schaubild nicht maßstäblich)
Pole temperatury w dniu 11. marca  w warunkach izolacji  silikatowo-wapniowej  w obszarze międzystropowym  (diagram nie jest standardowy) Źródło: Poitechnika Drezdeńska, Instytut  Klimatologii  Urbanistycznej

 

Verlauf des Wassergehalts im Holzbalken auf der Höhe der Außenseite der Zwischensparrendämmung in Abhängigkeit von der Dämmung im Deckenbereich
Przebieg zawartości wody w  belce drewnianej  na wysokości  strony zewnętrznej   izolacji międzykrokwiowej  w zależności od izolacji w obszarze stropu   Żródło: Polietchnika Drezdeńska , Instytut Klimatologii Urbanistycznej