Dyfuzja pary

Dyfuzja pary może uszkodzić głowice belek stropów z belkami drewnianymi. Dlatego należy wziąć pod uwagę rozkład temperatury pomiędzy pustą i zajętą kondygnacją budynku.

Pobierz darmowy Elementarz kosntrukcji drewniano-betonowej.
Pobierz oprogramowanie do projektowania.