Wymogi ochrony zabytków mające zastosowanie do stropów z belkami drewnianymi

Dobrze utrzymane zabytkowe budynki, stanowią wizytówki naszych miast i społeczności. Oczekuje się jednak, że ich wnętrza będą znacznie nowocześniejsze, niż w roku powstania.