Warstwy podłogi

Jeśli chodzi o eliminację hałasu, należy rozważyć wiele komponentów i ich właściwości materiałowych, a następnie dokładnie je dopasować, aby zapewnić optymalizację wszystkich częstotliwości zakłócających.